FLONIDAN A/S

Flonidan har i mange år søgt efter et egnet værktøj til håndtering af sager, dokumenter, intern kommunikation og dokumentation. I starten af 2002 besluttede vi, efter grundig test og overvejelser af andre systemer, at indføre Cobrasag i 2 af vores afdelinger; nemlig udviklingsafdelingen og kvalitetssikringsafdelingen. Efter godt et års erfaring kan vi konstatere, at systemet fuldt ud lever op til vores forventninger om at få styr på tingene, højne vores kvalitet både eksternt og internt samt om at spare tid og penge. Vi er nu begyndt at indføre systemet i salg, service og support, således at vi kommer til at anvende Cobrasag i hele vores organisation.


En vigtig parameter for os var den økonomiske side af sagen; hvad ville det komme til at koste dels i anskaffelse, installation, kursus, intern tid, m.v. Vi må konstatere, at investeringen i Cobrasag har vist sig at være særdeles bæredygtig med fokus på følgende nøglepunkter:

• Vi har været i gang fra første dag, systemet blev installeret.
• Der har ikke været uforudsigelige udgifter.
• Vores interne tid har været meget begrænset.

Udviklingsafdelingen
Vi udvikler elektroniske gaskorrektorer, fjernaflæsningsudstyr, o.l., der både indebærer hardware og software design. Vi anvender Cobrasag til tværorganisatorisk projektstyring. Systemet er særdeles velegnet til projektering og ikke mindst opfølgning. Vi har et virkeligt godt overblik over vores sager og relaterede opgaver og dokumenter. Vi registrerer al tid og ressourceforbrug på de enkelte opgaver, og har hele tiden et økonomisk og tidsmæssigt overblik.

Vi har mulighed for at tilslutte os systemet fra hjemmearbejdspladser via Internettet og VPN, således at vi geografisk er frit stillet. Systemet er leveret af Cobrasoft, der har været meget hjælpsomme og lydhøre over for tiltag og ændringer. Opdatering, som er meget nemt, foregår automatisk via internettet.

Udviklingschef
Tonny W. Frederiksen


Kvalitetsafdelingen
Da vi er underlagt meget strenge kvalitetskrav, er det vigtigt at kunne styre og dokumentere kvalitetshenvendelser og interne procedurer i henhold til vores kvalitetssikringssystem. Cobrasag er for os det helt rigtige værktøj til dokumentation, opfølgning samt sikring af, at den enkelte medarbejder følger procedurerne som beskrevet. Vi har fået megen ros fra certificerende myndighed for systemet, der til enhver tid dokumenterer status på igangværende og afsluttede sager.

Kvalitetschef
Benny Duedal