Revision historik

Cobrasag
CobraServer
CobraBook
CobraRapport

 

CobraSag  
   
Version Beskrivelse
1.2.5.82

Kræver server version 1.2.5.76.
Mulighed for oprettelse af kalender-aktiviteter via oversigtskalenderen.
Forbedringer i kalenderfunktioner.
Forfatter på kalender-aktiviteter således at både ansvarlig og forfatter kan rette i disse.
Mulighed for at returnere opgave til forfatter.


1.2.4.80

Opret-knap i alle kartotekslister tilføjet.
Fejl ved oprettelse af to på hinanden følgende timerapporteringer på en nyoprettet opgave er rettet.
Opgavetilknyttet dokument kan nu ændres.
Fejl ved oprettelse af opfølgning til anden person.
Rapporter forbedret.
Filterfunktion på personlige timer gjort mere tolerant overfor datoformat.
Fejl ved sortering på ansvarlig i firmalisten er rettet.
Sorteringsknap for bemærkninger i firmalisten er fjernet.
Fejl i firma filterfunktion er rettet.


1.2.3.79

Kræver server version 1.2.3.72
Nu må opgaveansvarlig rettes, selvom man ikke er sagsansvarlig
Opgaveforfatter vises nu.
Ja/nej dynamiske felter vises nu som afkrydsningsfelter.
Ændring af layout for firmakartotek.


1.2.3.75

Kræver server version 1.2.3.70
Indførelse af dynamiske database felter på firmakartoteket.
Filterfunktion for firmakartotek ændret, således at dette håndterer de dynamiske felter.


1.2.2.74

Word forbliver åben ved oprettelse af dokument fra standard.
Fejl ved oprettelse af planaktiviteter er rettet.


1.2.2.73

Kræver server version 1.2.2.68.
Standardplacering af fletdokumenter bestemmes via CobraServer | Setup.
Det er gjort valgbart, om referencer skal gemmes ved brevfletning.


1.2.1.72

Funktion til at oprette flettedokument til udsøgte firmagrupper.
E-mail tilføjet som referencefelt i standard- og fletdokumenter.
Tilpasset skærmindstillinger med store skrifttyper.
Mulighed for at rette sager, opgaver og opfølgninger direkte fra den personlige side.
Mulighed for at udskrive og eksportere fra Personlig | Timer.


1.2.0.70

Kræver server version 1.2.0.66.
Timer indført, så opdatering af dokumentliste forsinkes ved søgning i firmalisten.
Mulighed for at gemme sagsrelaterede dokumenter relativt under firmamappe.
Fejl i kalenderoversigt er rettet.


1.1.6.68

Kalenderoversigt oprettet som faneblad.
Manglende synkronisering af ressourcesammentælling er rettet.
Rettelse i Kalenderoversigt.
Sagskartotek kan nu til-/fravælges licensoption.


1.1.5.67

Mulighed for at sende dokument via e-mail.
Søgefelt til søgning i firmaliste.
Udskrift / eksportfunktion fra diverse lister.
Diverse layout tilpasninger.


1.1.4.66 Overgang fra tidligere versionssystem.

 

CobraServer  
   
Version Beskrivelse
1.2.4.76

Forfatter på kalenderaktiviteter således at både ansvarlig og forfatter kan rette i disse.
Automatisk flytning af dokumenter ved ændring af Firmakode eller -type.
Fejl ved kolonnesortering af dynamiske felter er rettet.


1.2.4.73

Forbedring af web update funktion.

1.2.3.72

Man kan nu rette i opgaver, som man selv er forfatter på.

1.2.3.70

Indførelse af dynamiske databasefelter på firmakartoteket.

1.2.2.69

Fejl ved oprettelse af planaktiviteter er rettet.

1.2.2.68

Dansk tekst i kolonneoverskrift.

1.2.1.67

Rettet fejl i forbindelse med CobraBook.
Tilpasset skærmindstillinger med store skrifttyper.


1.2.0.66

Mulighed for placering af dokumenter for sager under kundemappe ved anvendelse af "CompanyDir" i Sagsmappe på net.

1.1.6.64

Sagskartotek tilføjet som licensoption.
Ændring af Web download lokation


1.1.5.63

Tilføjet feltet : FORFATTER på PlanOversigt.
Database version 19.


1.1.4.62

Tilpasning af bagud kompatibilitet.

1.1.4.61

Overgang fra tidligere versionssystem

 

CobraBook  
   
Version

Beskrivelse

1.0.5.19

Overgang fra tidligere versionssystem

1.0.6.20

Fejl ved varerapportering uden timerapporteringer er rettet.

 

CobraRapport  
   
Version

Beskrivelse

1.0.5.11 Overgang fra tidligere versionssystem