Sagsstyring detaljeret

Cobrasag letter det daglige arbejde med sager (projekter), såvel for projektdeltagere som for projektledere og økonomifolk. Kommunikationen imellem disse personalegrupper simplificeres mht. arbejdstilrettelæggelse, opfølgning, rapportering og dokumentstyring. 

En projektdeltager kan starte sin dag med at se hvilke sager der eksisterer, hvor han/hun har ansvaret for én eller flere opgaver evt. sorteret efter hvor meget opgaverne haster. Dette kan så være projektdeltagerens hjælp til at prioritere sin indsats. Efter at have ydet en indsats på en opgave, kan projektdeltageren rapportere sit tidsforbrug på opgaven, og hvis den er færdig, forsyne den med en færdigmelding. 

Projektlederen kan tilsvarende få et overblik over ”sine” projekter med særlig fokus på projekter hvor deadline nærmer sig for selve sagen, for opgaver i sagen, eller for opfølgninger på nogle af disse opgaver. Ligeledes skal projektlederen nemt kunne identificere de sager, hvor alle opgaver og opfølgninger er færdigmeldt af projektdeltagerne, således at disse sager kan afsluttes.  

Hvis man anvender løn- og/eller bogholderimodul, skal alle medarbejder og afdelingsledere igennem et godkendelsesforløb, hvor de præsenteres for deres samlede timerapporteringer for en periode (uge eller måned), når perioden er godkendt, kan den anvendes til lønafregning eller overføres til bogføring.
Bogholderiansvarlige kan for alle medarbejdere se, hvor vidt de har godkendt en given periode, og for denne periode få udleveret timerapporteringer grupperet i relevante grupperinger.

Projektdeltagere kan nemt :
• Se hvilke uafsluttede opgaver og opfølgninger de har ansvaret for.
• Rapportere tidsforbrug på opgaver.
• Færdigmelde opgaver.
• Knytte opfølgninger til opgaver.
• Oprette og tilføje dokumenter til sagen eller opgaven (se i øvrigt Dokumentstyring).

Projektledere kan nemt :
• Se fremdriften i projekter.
• Oprette nye opgaver og opfølgninger i eksisterende projekter.
• Oprette ny projekter.
• Knytte opfølgninger til opgaver.
• Oprette og tilføje dokumenter til sagen eller opgaven (se i øvrigt Dokumentstyring).

Økonomifolk kan nemt
• Følge omkostninger i igangværende og afsluttede projekter.
• Anvende projektdeltageres rapporteringer til lønafregning og bogføring.
• Overføre data til økonomisystem.

Tilbage