CRM demo

Sekvenserne kræver Flash-plugin. Download her >>>


Præsentation af firmastruktur og funktioner

Se hvordan

Oprettelse af nyt firma
Se hvordan

Udsøgning og filtrering af firmaer
Se hvordan

Opret sag til firma
Se hvordan

Tilføj eller opret dokument til firma
Se hvordan

Opret opfølgning til firma
Se hvordan

Anvend firmainfo til at sende mails, finde vej, m.m.
Se hvordan

Udskriv/eksporter firmaliste
Se hvordan

Bogfør/økonomisk rapport
Se hvordan

Oprettelse af standarddokumenter
Se hvordan

Anvend fletfunktion
Se hvordan

Dynamisk tilpasning af firmadatabase
Se hvordan

Tilbage